Høyring: Detaljreguleringsplan for havbrukspark på Talgje

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 21.11.2119 å leggje Plan 2720. Detaljreguleringsplan for havbrukspark på Talgje - Finnøy kommune (Finnøys PlanID: 117-2018_HAVBP) ut på høring.

Formålet med planen er å leggje til rette for nye næringstomter tilknytt havbruk og setje rammevilkår for planområdet.

Send eventuelle merknadar til planforslaget til By- og samfunnsplanlegging, Postboks 8001, 4068 Stavanger eller til postmottak.bos@stavanger.kommune.no innan 31.01.2020. Hugs å oppgi bustadsadresse.

 

Saksdokumenta ligg på www.stavanger.kommune.no/horing-plan

Har du spørsmål om reguleringsplanen kan du ringe sakshandsamar Leni Andreassen, tlf. 51 91 29 91, eller sende epost: landreas@stavanger.kommune.no.

Ansvarleg Linda Skartveit. Sist endra 17.12.2019
 
Login for redigering