Nytt gardsnummer i ny kommune

Alle eigedommar i Noreg må ha eit unikt gards- og bruksnummer (gnr/bnr). Det betyr at eigedommar i Finnøy, Rennesøy og på Ombo må endre gardsnummer når vi blir ein del av nye Stavanger kommune. Bruksnummeret er som før.

Alle eigedommar i Finnøy (gnr. 1-87) får lagt til 100 på gardsnummeret. Døme: Gardsnummer 1 blir gardsnummer 101.

Alle eigedommar som overførast frå Hjelmeland/Ombo (gnr. 4-11) får lagt til 300 på gardsnummeret, eigedommer på gårdsnummer 143 tillegges 200. Døme: Gardsnummer 4 blir til 304, gardsnummer 143 blir til 343.

Du som eigar treng ikkje gjere noko sjølv, alt skjer automatisk.

 

Les meir her.

Ansvarleg Karin Dokken Austvik. Sist endra 29.11.2019
 
Login for redigering